English | Türkçe

İTOB OSB
İTOB YÖNETİMİ / BİRİMLER
HİZMETLERİMİZ
BELGE VE RUHSAT
PARSEL TAHSİSİ
LİSANSSIZ ÜRETİM
PROJELERİMİZ
MEVZUAT
FİRMALAR
ULAŞIM
SORULAR VE ÖNERİLER
| ANASAYFA | İTOB HAKKINDA | LİNKLER | İLETİŞİM |

BELGE VE RUHSAT

İnşaat Ruhsatı

Yapı ruhsatı almak için  başvuru dilekçesi ve teslim belgesi ile birlikte tüm proje ve belgelerin eksiksiz Bölge Müdürlüğümüz imar bölümüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 Ruhsat talep dilekçesi  
 Ruhsat için gerekli evraklar  

İmzalanması gerekli taahhütnameler   
   Yapı Ruhsatı Mal Sahibi Taahhütnamesi 
   Yapı Ruhsatı Arıtma Taahhütnamesi 
   Yapı Ruhsatı Müteahhit Taahhütnamesi 
 Plan notları 
 Projelerde kullanılacak kapak sayfası örneği 


Yapı Kullanma İzni

Yapı kullanma başvurusu için ;

* Tüm İmalatın Projesine Uygun Tamamlanması

* Çevre Düzeninin, Bahçe Duvarlarının Yapılması

* Parsel Ve Civardaki Temizliğin Yapılması (Moloz vb.) 

* Bina Altyapı Şebekelerinin İtob Şebekesine Bağlanması

* Vizelerin Tamamlanmış Olması

* Yapı Denetim Kuruluşu Tüm Hakedişlerinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.


* Yapı Denetim Kuruluşu Tüm Hakedişlerinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.

Yapı kullanma izni talep dilekçesi örneği

Yapı kullanma izni için gereken evraklar (yapı için)

Yapı kullanma izni evrakları (yanlızca istinat duvarı için)

 

Tapu Alınması

 Katılımcılara tapu verilmesi 

 

Tapu Uygunluk Yazısı

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunun değerlendirilmesi için Yapı kullanma izni alınması gerekmektedir.

 Başvuru Dilekçesi Örneği 
 Başvuru Beyan Formu 
 Başvuru için İstenen Belgeler
 GSM ruhsatı için İstenen Belgeler

 

Kiracılık Kaydı Evrakları

 Bölgemize kiracılık kaydı evrakları  

© 2018 İTOB