English | Türkçe

İTOB OSB
İTOB YÖNETİMİ / BİRİMLER
HİZMETLERİMİZ
BELGE VE RUHSAT
PARSEL TAHSİSİ
LİSANSSIZ ÜRETİM
PROJELERİMİZ
MEVZUAT
FİRMALAR
ULAŞIM
SORULAR VE ÖNERİLER
| ANASAYFA | İTOB HAKKINDA | LİNKLER | İLETİŞİM |

İmar Hizmetleri

Yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası, kullanımı ile ilgili tüm evraklar, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni Bölge Müdürlüğü tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.                        .

İmar Hizmetleri arasında;

• Projelendirmeye esas İmar durum belgesi, aplikasyon krokisi ve altyapı donelerinin hazırlanması,

• İnşaat ruhsatına esas projelerin kontrol edilmesi ve yapı ruhsatı düzenlenmesi,

• Yapı denetim işlemlerinin yürütülmesi,

• İnşaat esansında vizelerin yapılması

• Yapının tamamlanmasından sonra gerekli kontrollerin yapılarak Yapı Kullanma izni düzenlenmesi bulunmaktadır.

© 2018 İTOB