Hizmetler

Bakım / Onarım

  • Bölge içerisindeki teknik yapıların rutin bakım ve kontrolleri,

  • Yollarda çeşitli olaylar sonucu zarar gören bordürlerin tamiri

  • Açık yağmur suyu kanallarının temizlik ve bakımı Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

  • Bölgedeki yeşil alanlarda ağaçlandırma, refüj ve bordürlerin büyük bölümünde bitkilendirme çalışmaları yapılmıştır.

Daha yeşil bir organize bölge yaratmak için bitki ve ağaçların bakımı yapılırken, üretim ve dikim faaliyeti de yapılmaktadır.