Başkanın Kaleminden

ONUR ACAR 25.06.2019 TARİHİNDE

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUMUZU YAPTIK.

Değerli katılımcılar, üyeler, yönetim kurulu,

Bildiğiniz üzere 21 Ocak 2019 tarihinde yaptığımız Genel kurulda  seçilerek , göreve başlamıştık. İTOB’un kuruluşundan beri süregelen ve müteşebbis heyet ile yönetilen Kooperatif yapısını pasifize ederek, tüm katılımcıların söz sahibi olacağı, kararların ortak alınacağı bir yönetim sistemine geçtik. Türkiyede OSB’ler arasında  86. sıradaki yerimizi aldık.

Yaptığımız olağanüstü genel kurulda OSB tüzel kişiliğimiz ile genel kuruldan alınan yetkiler doğrultusunda yönetim kurulu olarak osb menfaatleri doğrultusunda, her katılımcımıza eşit mesafede olmaya, sanayinin gelişmesi için katılımcılarımıza destek olmaya devam edeceğiz.

Yönetimi aldığımız günden bugüne kadar olan süreçte yaptığımız işler ile ilgili kısa bilgilendirme yapmak istiyorum.

Ama öncelikle bölge katılımcıları olarak hepimiz bu zor günlerde yoğun gayret ve sarsılmaz bir inançla bölgemiz ve ülkemiz adına üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracat yapmaya azimle devam ettik, etmeye de devam ediyoruz.  Bu yoğun emek ve çalışmanın gerektirdiği ne varsa yönetim kurulu olarak yapmaya, tüm katılımcılara eşit mesafede kalarak adillik,  Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik ilkeleri üzerine kanun ve yönetmelik kapsamında, OSB menfaatleri doğrultusunda süreci devam ettiriyoruz.

İTOB Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimizden beri çalışmalarımızı ve projelerimizi; uzun vadeli bir sanayi vizyonuyla, Türkiye’nin ve İzmir Kentinin güçlü bir sanayi ve gelişim bölgesi olması amacıyla sürdürüyoruz.

Yönetim kurulu olarak bizler;

  • Sorumluluğumuzun, siz katılımcıların gerçekleştirdiği proje ve üretimlerin önünü açmak ve onlara destek vermek olduğunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
  • Katılımcılarımız ile düzenli toplantılar düzenleyerek ortak problemleri bulup çözüme ulaştırmak ilk gayelerimizden biridir.
  • Uzlaştırmacı, birleştirici bir rol üstlenerek dayanışma içinde bir bölge olabilmek adına çalışmalar sürdürüyoruz. (Bu anlamda bölgede 18 fabrika ile ortak görüşmeler yapılıp istinat ve yapı kullanma ruhsatı problemleri çözülmüştür.) Birlik ve beraberliği koruduğumuz sürece güç ve başarının artarak devam edeceğine inanarak bir yönetim anlayışı güdüyoruz.
  • Tüm süreçlerimizi Adillik, Sorumluluk, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik üzerine inşa ettik.
  • Doğru ve bilinçli bir çevre yönetimi konusundaki hassasiyetimizden dolayı arıtma tesisimize, su kuyularımıza, yeşil alanlara ekstra önem vermeye çalışıyoruz.
  • Yönetim olarak iş etik ilkelerini çok önemsiyoruz. Dürüstlüğe, katılımcılarımızın bilgilerinin gizliliğinin korunmasına, çıkar çatışmasından uzak durmaya ekstra özen gösterip, yasal sorumluklarımızın da bilincinde hareket etmekteyiz.

Göreve geldiğimiz Mayıs 2018 tarihden bu yana bölgemizin gelişimi için birçok çalışma yaptık; bunlardan kısaca bahsetmek isterim;

– Bulgurca dolmuşları İTOB Organize Sanayi Bölgesi içinde ring seferlerine başlamış.

-Ücretsiz 7/24 ambulans hizmeti başlatılmıştır.

– İtfaiye araçlarımızdaki eksik ekipmanlar tamamlanmış. Olası acil durumlarında aracımız donamlı hale getirilmiştir. 2. Araç alımı da gündemimizdedir.

– Web sayfamız yenilenip hizmete sunulmuştur. Bu ay sonu itibariyle elektrik, su, aidat ve doğalgaz tahsilatları internet sitemiz üzerinden pos tahsilat sistemi ile yapılmaya başlayacaktır.

– Tüm bölgede bordür ve yol cephesi iyileştirmelerimiz tamamlanmış, Kırık kanal kapakları onarılmış, fabrikaların önüne daha kolay giriş çıkış sağlanması için refüj çalışması yapılmıştır.

– Cami ve sosyal tesisimizin açılışı yapılmış, aktif kullanıma başlamıştır. Futbol turnuvaları düzenlenmiştir.

– 2008 yılından beri bölgede devam eden susuzluk problemi için 3 adet Pancar ve 2 adet bölge içinde olmak üzere 5 adet kuyu açılmış olup, yeni açılan kuyuların birine su hattı çekildi diğerine su hattı projesi çizdirildi. içme suyu tesisimizin en kısa sürede faaliyete geçmesi için çalışmalar son hızla devam etmektedir.

– Yol sorunumuz için en önemli gelişme , karayollarından gelen İzmir- pancar yolu otoban gişesi açılış protokolüne ilişkin olup, 2019 yılı içinde yolun yapılarak  hizmete açılmasıdır. Yolun 2. Aşaması Develi tekeli tarafında yapılacak olup, henüz kamulaştırma ve görüşme aşamasındadır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç SOYER, Torbali Belediye Başkanı İsmail UYGUR , Menderes Belediye Başkanı Mustafa KAYALAR ve Karayolları Genel Müdürüne ziyaret gerçekleştirilmiş. Gerek İzban durağı, gerekse Otoban kavşağı hakkında istişarelerde bulunulmuştur. Ayrıca Bölgemizin ulaşım konusundaki sıkıntılarını bilen Menderes Belediye Başkanımızdan ESHOT otobüslerinin İTOB bölge içine girmeleri ile ilgili çalışma yapacaklarını sözünü aldık.

-İZTO Başkanı Sn. Mahmut ÖZGENER ile İZTO Meclis Başkanı Sn. Selami ÖZPOYRAZ ve beraberindeki heyetin bölgemize ziyareti sonrasında bize tam destek sözü vermişlerdir.

– Bölgenin su tüketimi yaklaşık 430.000 ton‘dur. 5 kuyumuzda Toplam 650.000 ton su çıkarılması öngörülmektedir. Tüketim seviyemizin üzerindeki altyapıyı sağlamlaştırmak için gerekli çalışmalarımıza devam edeceğiz.

– Bölgemizin içine için yeterli sayıda kamera sistemi yerleştirilmiştir. 7/24 güvenlik sağlanmıştır.

-Milli Eğitim Bakanımız Sn. Ziya SELÇUK ile yapılacak okul projesi hakkında görüşülmüş. Görüşme neticesinde 4 derslikli Meslek Eğitim Merkezi‘nin açılması konusunda Milli eğitim Bakan Yardımcısı Sn. Mahmut Özer ile mutabakat sağlanmıştır.

-Show Tv – Habertürk kanalları ile röportajlar yapılarak bölgemizin daha geniş kitleler tarafından tanınması için adımlar atılmıştır.

– Azerbeycan Enerji Bakanı Sayın Parviz Shahbazov ve Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Dr.Elvin Hasan ile bir araya gelerek İTOB ve İşbirliği Enerji A.Ş ile ilgili paylaşımlarda ve görüş alışverişinde bulundu.Enerji sektöründeki gelişmeler ve yatırımların konu olduğu görüşmelerde, İşbirliği Enerji A.Ş hakkında genel bilgilendirmeler yapılmıştır.

– Bölgedeki sahipsiz köpeklerin ıslahı ve toplanması için Menderes Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ile görüşmeler devam etmektedir.

– Yönetim kurulu alt çalışma grupları oluşturmuş olup bu sayede daha verimli, gelecek vaat eden ekip çalışmaları yapılmasına devam edeceğiz.

-2018 yılında bölge içindeki yatırımlarımız dışında çevre köylerimiz Develi Ortaokulu, Şehit Hasan Acar Ortaokuluna da sosyal destekli yardımlar yapılmış olup, 2019 yılında da Behçet Uz Çocuk hastanesine maddi yardım  yapılmış, İzmir Büyükşehir ve Menderes Belediyesi bünyesinde dağıtılacak okulların

kütüphanelerine kitap bağışı yapılmıştır.

2019 yılında da aynı yönetim ilkeleriyle, aynı inanç ve azim ile yolumuza devam edip, kapsamlı ve sonuç alıcı projeler çıkaracağımıza inanıyoruz. İleri dönem projelerimiz;

– Sosyal destekli projeler de yürütmek amaçlarımız arasında. Sporla bütünleşebilmek bazlı arayışlar arayışlar içindeyiz.

– Dış ticareti desteklemek adına personel alımı yapılacak olup, İTOB’un hacmini yükselten yurtiçi ve yurtdışı fuar katılımları yapılacak ve ziyaretçilerle buluşulacaktır.

– Nitelikli istihdam ve kalifiye personel ihtiyacını karşılanmasına yönelik Milli Eğitim Bakanımız ile de yaptığımız görüşme sonucunda mutabakat sağlanan Meslek Eğitim Merkezi projesi çalışmalarımız başlamış olup açılışı da hedeflerimiz arasındadır. Pancar, Develi, Tekeli bölgesinin genç neslini burada okutup, staj imkanı sunarak nitelikli ara eleman sorununu çözmek hedefimizdir.

– Ticaret Merkezi projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. 3. Etapta tamamlanacak projenin 1. Etabı için gerekli projelendirmeler yapılmış, ihale sürecine hazır duruma gelmiştir.

1450 m2 yapı kullanım olan 1. ETAPTA Banka, Kargo şirketleri, PTT,  Sağlık Birimi, Restaurant, Kafetarya, Market programlandırılmıştır.

Ayrıca Ticaret Merkezi projemizde barkovizyon planlanmış olup, reklam verilebilecek İTOB tanıtılacaktır.

Yönetim kurulu olarak Hedefimiz; tüm altyapı ihtiyaçlarını tamamlamış, sürdürülebilir üretime imkân veren daha yüksek teknolojili bir üretim düzenine geçmek, üretimde katma değeri artırmak, düşük maliyetlerle imalât yapabilen, sanayi işbirliğinden ortak hareket becerisi edinmiş, çalışkan, dayanışmacı, paylaşımcı rekabet gücü gelişmiş bir sanayi bölgesi olmaktır.

Bizler yönetim olarak vizyon sahibi anlayış, kalkınmayı benimseyen projelerle üstlendiğimiz sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz.

Onur ACAR
İTOB OSB Yönetim Kurulu Başkanı