BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ KATILIMCILARIMIZ;

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü, mal ticaretine ilişkin ulusal ve uluslararası fuarlara firmalarımızın katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlığımızca belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.

Aynı zamanda KOSGEB ve destekli yurtdışı iş gezileride değişen miktarlarda desteklenmektedir.

Sektörel gelişim ve yurtdışı firmalarla inovasyon kapasitesini artırmak ve ortak pazarda yer almak amacıyla yurtdışında düzenlenen ve düzenlenecek olan milli ve bireysel katılımda desteklenen fuarların listeleri, yurtiçi ve yurtdışı fuar destek mevzuatları, Proje destekleri (İzka, Ur-ge, Tübitak, Üniversite-Sanayi İşbirlik projeleri), KOSGEB destekli yurtdışı iş gezileri, hizmet sektörü destek programları ile yurt içi ve yurt dışı fuar organizatörlerine ait form ve bilgilere web sayfamızın iş geliştirme bölümünden ulaşabilirsiniz.