İş Geliştirme

Sempozyumlar

  • KOMPOZİT ZİRVESİ 2019

    TURK KOMPOZIT 2019

    Sayın Katılımcımız,

    Türk Kompozit  2019  Zirvesi, 10-12 Ekim 2019 tarihleri arasında  İstanbul’da düzenlenecektir. Kompozit sanayine özgü üretim, işleme ve uygulama metodları başta olmak üzere tüm kompozit sektörünü kapsayan etkinlikleri içerecektir. Fuara, Ham Madde Tedarikçileri (Reçineler, Elyaf ve Takviye Malzemeleri, Teknik Tekstiller, Termosetler, Termoplastikler, Katkı Malzemeleri), Kompozit Yarı ve Ara Ürün Üreticileri, Kompozit Nihai Ürün Üreticileri, İşleme Teknolojileri Sunan Firmalar, Makine Üreticileri, Ekipman Tedarikçileri, Tüketim Malzemeleri Üreticileri, Tasarım Hizmetleri ve Simülasyon Servisleri sunan firmalar katılacaktır.