İş Geliştirme

Exim Bank Destekleri

           KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ

 • Resskont Kredisi Genel Bilgilendirmesi

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımız için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, Bankamıza tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz Kredisi programıdır.

İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımız, döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalarımız ve tüm ihracatçılarımız için uygundur.

Program limiti olarak döviz ve Türk Lirası kredilerin toplamı olmak üzere 350 Milyon ABD Doları’na kadar kredi kullandırılabilmektedir. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri’ne yönelik program limitinde 400 Milyon ABD Doları’na kadar kredi kullandırabiliyoruz. Kredi EUR/USD/GBP/JPY olarak kullanılabilmektedir.

İşlem alt limiti KOBİ vasfına haiz firmalar için 50.000 ABD Doları, diğer tüm firmalar için 100.000 ABD Doları’dır.

Vade süresi 360 güne kadardır.

 • Reeskont Kredisi İçin Gerekli Belgeler

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/kisa-vadeli-ihracat-kredileri/reeskont-kredisi#gerekli-belgeler

 • Reeskont Kredisi Başvuru Evrakları

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/kisa-vadeli-ihracat-kredileri/reeskont-kredisi#basvuru-evraklari-ve-ekleri

 • Kobi İhracata Hazırlık Kredisi Genel Bilgilendirmesi

İhracatçı KOBİ’lerimize ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üretici) imalatçı KOBİ’lerimize yönelik Eximbank tarafından verilen kredi çeşididir. Kobi İhracata Hazırlık Kredisi programı kapsamında 5.000.000 ABD Doları’na kadar kredi kullanılabilir. Kobi İhracata Hazırlık Kredisi programı kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Kredilere uygulanacak faiz/kar payı oranları; kredi vadesi, kredi tutarı ve para birimine göre belirlenmektedir.

 • Kobi İhracata Hazırlık Kredisi İçin Gerekli Belgeler

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/kisa-vadeli-ihracat-kredileri/kobi-ihracata-hazirlik-kredisi#gerekli-belgeler

 • Kobi İhracata Hazırlık Kredisi Başvuru Evrakları

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/kisa-vadeli-ihracat-kredileri/kobi-ihracata-hazirlik-kredisi#basvuru-evraklari-ve-eklerihttp://Kobi İhracata Hazırlık Kredisi

 • Kredi Hesaplama Planı

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/kisa-vadeli-ihracat-kredileri/kobi-ihracata-hazirlik-kredisi#hesaplama-araclari

          ORTA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ

 • İhracata Yönelik Yatırım Kredisi Genel Bilgilendirme

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi programı kapsamında, kalıcılığı veya uzun süreli kullanım özelliği dolayısıyla orta veya uzun vadeli finansman gerektiren makine, teçhizat ve aksam harcamaları katma değer vergisi hariç tutar üzerinden finanse edilmektedir.

Program kapsamında yapılmış harcamaların finansmanı, harcamaların kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirilmiş olması halinde mümkündür.

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretime/alım satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalarımız ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gerçekleştiren firmalarımız için uygundur.

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi programımız kapsamında 50.000.000 ABD Doları’na kadar kredi kullandırılabilmektir. Kredi Euro veya USD olarak kullanılabilmektedir.

 • İhracata Yönelik Yatırım Kredisi İçin Gereken Belgeler

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/ihracata-yonelik-yatirim-kredisi#gerekli-belgeler

 • İhracata Yönelik Yatırım Kredisi İçin Başvuru Evrakları

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/ihracata-yonelik-yatirim-kredisi#basvuru-evraklari-ve-ekleri

 • Kredi Ödeme Planı Hesapla

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/ihracata-yonelik-yatirim-kredisi#hesaplama-araclari

 • İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi Genel Bilgilendirme

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi programı kapsamında kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirilen hammadde, ara malı alımı, nihai mal, nihai ürün ve 1 aylık dönem için elektrik, su, doğal gaz, personel masrafları gibi işletme sermayesi ihtiyaçları finanse edilmektedir

Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçılarımız ve imalatçı-ihracatçılarımız, ihracatçılarımız ile Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretime veya alım-satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalarımız ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gerçekleştiren firmalarımız için uygundur. İhracatçı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için finansman sağlamayı yönelik kredi grubudur.

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi programımız kapsamında programın işlem bazında herhangi bir alt limiti bulunmamakla birlikte program kapsamında  azami limit 50.000.000 ABD Doları olup, kredi Euro veya USD olarak kullanılabilmektedir.

 • İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi İçin Gereken Belgeler

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/ihracata-yonelik-isletme-sermayesi-kredisi

 • İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi İçin Başvuru Evrakları

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/ihracata-yonelik-isletme-sermayesi-kredisi#gerekli-belgeler

 • Kredi Ödeme Planı Hesapla

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/ihracata-yonelik-isletme-sermayesi-kredisi#hesaplama-araclari

 • Marka Kredisi Genel Bilgilendirme

Türkiye’de yerleşik İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımızın ve tüm ihracatçılarımızın yurt dışında yerleşik marka alımlarını finanse eden kredi türüdür.

Marka Kredisi programı ile yurt dışında yerleşik marka ve/veya marka ile ilgili mağaza/tesis satın alınması veya Türk malı/markası imajının geliştirilmesi ile moda yaratma veya Türk markasını yerleştirmeye yönelik yurt dışına açılma ve yerleşme faaliyetlerini yürütülmesi için kredi başvuru tarihinden azami bir yıl öncesine kadar yapılan harcamaların harcama belgeleri karşılığında, yapılacak harcamaların ise harcama taahhüdü karşılığında finansmanı sağlanmaktadır.

Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı vasfına sahip olan ve Bankamızca yapılan istihbarat ve değerlendirme çalışması sonunda mali analiz, ticari etik açısından yeterli görülen ve bu alanlarda faaliyet gösteren firmalar bu programdan yararlanabilirler.

Markalaşma faaliyetlerinin finansmanı için söz konusu markanın,

 • Harcamanın gerçekleştirilmiş olduğu/gerçekleştirileceği ülkede tescil edilmiş ve koruma süresinin devam ediyor olması
 • Haciz, rehin vb. nedenlerle sınırlandırılmamış olması gerekmektedir.

Marka Kredisi programımız kapsamında tanımlanmış bir üst limit bulunmamakla birlikte ihracatçılarımıza kullandırılacak kredi tutarı, markalaşmaya yönelik yapılmış harcamalar ve satın alımlara yönelik sözleşme tutarları dikkate alınarak Eximbank tarafından belirlenmektedir.

Marka Kredisi programı kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamakla birlikte program süresi maksimum 3 yıldır.

 • Marka Kredisi İçin Gereken Belgeler

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/marka-kredisi#gerekli-belgeler