İşlemler

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunun değerlendirilmesi için Yapı Kullanma İzni alınması gerekmektedir.