İştirakler

İşbirliği Enerji A.Ş.

Bölgemizin %90,97 oranla ortak olduğu İşbirliği Enerji Üretim A.Ş. 2012 yılında üretime başlamıştır.
Şirketin Sermayesi 30.500.000 TL’dir. Santral niteliği doğalgaz çevrim santralidir.

Son dönemde 1 Nisan’dan itibaren “Son kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi hakkında Tebliğ” yayınlanması ile yıllık tüketimi 50 milyon kWh üzerindeki tüketicilerin elektrik tarifesi değişmiştir. Yeni bedel PTF (Piyasa Takas Fiyatı)+Yektem (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması))*1,128( katsayı) olarak belirlenmiştir.

Bu durumda İşbirliği enerji ile tekrar ikili anlaşma yenilenmiş hem maliyet düşürülmüş hem de piyasada geçtiğimiz yıllarda üretim maliyetinin çok üstünde fiyat oluşması durumunda İşbirliği enerji üretimi devreye girecek ve maliyet dengelenecektir.