ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Resmi Gazete’nin 12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı nüshasında yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’ne  bağlı olarak yönetmeliğin uygulanmasına yönelik karşılaşılan tereddütlerin ortadan kaldırılarak uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) işbirliğinde 13 Eylül Cuma günü saat 14.00 da TOBB Sosyal Tesisleri Konferans salonunda OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Memiş KÜTÜKÇÜ’nün de katılımıyla “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bilgilendirme Paneli” düzenlenmiştir. Düzenlenen panele İTOB OSB Yönetim Kurulu Başkanımız ve aynı zamanda Osbük yüksek iştişare kurulu üyesi Sayın Onur ACAR’da katılmıştır.

EGE ÜNİVERSİTESİ-SANAYİ GÜDÜMLÜ PROJELERİ LANSMANI

Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen  “Üniversite-Sanayi Güdümlü Projeler” modelinin lansmanı İzmir Valisi Sayın Erol Ayyıldız’ın da katılımıyla bugün (16.09.2019) saat 10:00’ da Ege Üniversitesi Rektörlüğü Yeni Senato Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya İTOB OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Onur ACAR’da katılım sağlamıştır.

Toplantının ana gündeminde Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın talimatıyla EÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÜ EBİLTEM-TTO) tarafından geliştirilen proje kapsamında, sanayicilerin Egeli akademisyenlerle işbirliğinde geliştirecekleri projelerin yüzde 75’ine kadar üniversitenin öz kaynaklarından destek sağlanması bulunmaktadır.

Ege Üniversitesi tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçirilecek olan “Üniversite-Sanayi Güdümlü Projeleri” desteği sanayi üniversite kucaklaşması amaçlanmaktadır.

Aynı zamanda Türkiye’nin yerli ve milli üretim hedefleri kapsamında akademisyenlerin sanayicilerle birlikte yürütecekleri proje destek modeli ayrıca Türk Yükseköğretim kurumlarına ve sanayiye örnek teşkil edecek.

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ BÖLGELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ BÖLGELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

İTOB OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Onur ACAR 13.09.2019 (bugün) T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Sayın Ramazan Yıldırım’ı makamında ziyaret etmiştir. Yapılan ziyarette bölgemizle ilgili son gelişmeler ve yatırımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

TEHLİKELİ MADDE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Sayın Katılımcılarımız,

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönergede 11.06.2019 Tarih ve 44011 Sayılı Bakanlık Olur ile değişiklik yapılmıştır. Bölgemiz bünyesindeki işletmelerimizi söz konusu değişiklik hakkında bilgilendirmek, Tehlikeli Madde ile iştigali bulunan firmaların, ADR süreci ile ilgili yükümlülüklerini aktarmak amacı ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Murat KAYMAZ tarafından 19 Eylül 2019 Perşembe Günü Saat 13.00’da Konferans Salonumuzda Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Katılımınızı rica eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımla,

Deren GÜZELIRMAK
Bölge Müdürü

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönerge-dönüştürüldü

30 Ağustos Buluşması

ORMAN İZMİR HALK BULUŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç SOYER’in 30 Ağustos’ta Menderes Bölgesinde yanan ormanlarımızda olağanüstü toplanmak üzere düzenlediği “Gel Gör Koru” kampanyası kapsamındaki daveti üzerine İTOB OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Onur ACAR’da katılım sağlamıştır. Düzenlenen İzmir Orman Buluşması Sempozyumu kapsamında Başkanımız Sayın Onur ACAR’da söz alarak bir konuşma yapmıştır. Yaptığı konuşmada Başkanımız Sayın Onur ACAR, Osb’miz içerisinde İtfaiye Teşkilatı kurulması sözünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç SOYER’den almıştır. Bölgemizde kurulacak olan itfaiye teşkilatımızın şimdiden tüm katılımcılarımıza hayırlı olmasını dileriz.