Kobi’lere Yönelik Sanayi-Akademi İşbirliği

Sayın katılımcı,

Ege Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğinde düzenlenen sanayide ihtiyaç duyulan doktoralı araştırmacı istihdamını sağlamak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) de rekabet öncesi inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası düzeyde araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin oluşturulması amacıyla yayınladıkları arastırma programlarına dair bilgiler web sayfamızda bilgilerinize sunulmaktadır.