İş Geliştirme

Kosgeb Destekleri

 • KOSGEB HİBE PROGRAMLARI

  • KOSGEB Hibeleri Nelerdir, Kimler Yararlanabilir?

  İş kurmak birçok insan tarafından planlanır. Ancak maliyetli olması yüzünden bazen gerçekleştirilemez. İş kurmak isteyenler için birtakım yerlerden destekler sunulmaktadır. Bu destekler ile daha fazla girişim ve girişimci ortaya çıkması sağlanır. İş kurmak isteyen ama yeterli maddi olanağa sahip olmayan kişiler için KOSGEB tarafından maddi bir destek sunulmaktadır.

  • KOSGEB Hibe Desteği Ne Kadardır?

  Hibe desteği için verilen para en fazla 50 bin TL’dir.

  • Hangi Sektörler KOSGEB Hibesinden Yararlanabilir?

  KOSGEB’in vermiş olduğu hibe desteğinden birçok sektörün faydalanması mümkündür. Bu destek için gerekli olan şartlar yerine getirildiği takdirde KOSGEB’e hibe desteği başvurusunda bulunulabilir. Hibe desteğinin ne oranda verildiği KOSGEB tarafından belirlenmiştir. Erkekler için %70 olan oran, kadınlar için %90’dır. KOSGEB tarafından sanayi, gıda, hizmet ve benzeri her türlü girişimcilik sektörüne destek verilmektedir. Küçük ve orta esnaflar gibi yerler KOSGEB hibe ve kredi desteklerinden faydalanabilir. Ancak bazı sektörlerde iş kuracak olan kişilere ne hibe ne de kredi verilir. Hayvancılık, araç alımı, otobüs firması, muhasebe, emlakçılık ve alkol satışı yapan yerler için KOSGEB  tarafından hibe veya kredi desteği verilmemektedir. Bu sektörler için yapılan başvurular reddedilmektedir. Bunların dışında olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda bulunan bütün işletmeler hibe ve kredi desteği için başvuru yapabilir.

  • KOSGEB’den Nasıl Hibe Alınır?

  KOSGEB’den hibe almak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Bütün koşulları sağlayan kişiler KOSGEB hibe ve kredisi için başvuru yapabilir. Gerekli şartları yerine getirmeyen kişilerin yaptığı başvurular reddedilir. Bu yüzden KOSGEB koşullarına uymak gerekir. Bu koşullar şu şekilde sıralanabilir:

  • Kurulacak olan işletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda ve KOSGEB’in destek verdiği işletmeler arasında bulunması gerekir.
  • Başvuru yapılmadan önce KOSGEB tarafından verilen bir kurs tamamlanmış olmalıdır. Bunlar, uygulamalı girişimcilik kurslarıdır.
  • Destek talebinde bulunan kişinin, son bir yıl içinde aynı sektörde herhangi bir işletme kurmamış olması gerekir. Aksi takdirde başvuru onaylanmaz ve hibe desteği alınamaz.
  • Bir işletme için birden fazla ortak mevcut ise destek talebinde bulunan kişinin en az %30 hisseye sahip olması gerekir.
  • KOSGEB’den hibe desteği alınabilmesi için kişinin asıl mesleği üzerine başvuru yapıyor olması gerekir. Yani adına başvuru yapılan işletme, kişinin asıl işi olmalıdır. Bu yüzden başvuru yapanın herhangi bir SGK’lı işte çalışmıyor olması gerekir.

  Bütün bu şartları yerine getiren işletmeler, KOSGEB’den hibe talebinde bulunabilir. Hibe ve destek kredileri bu şartları yerine getiren herkes için değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu ise uygun görüldüğü takdirde hibe desteği alınabilir. Kredi desteği için de aynı şartlar geçerlidir.

  • KOSGEB Hibe Desteği Ne İçin Verilir/Kullanılır?

  KOSGEB tarafından verilen hibe, bir işletme kurulması için verilmez. KOSGEB, işletmelerin birtakım giderlerinin daha rahat karşılanabilmesi için hibe desteği vermektedir. Kredi desteği, miktar olarak daha fazladır ama aynı amaç ile verilir. KOSGEB’in amacı işletme açacak parayı vermek değildir. Asıl amaç, açılacak olan işletmeye destek olmaktır. İşletme sahibi ise kendisine hibe edilen parayı faturalar için kullanır. Makine ve gerekli donanımlar alınırken yapılan giderler için hibe desteği kullanılabilmektedir. Hibe desteği ile işletmelerin bazı giderlerini daha rahat bir şekilde karşılaması sağlanır. Bu hibe parası, işletme sahibinin hesabına ya da faturalar için herhangi bir ilgili firma hesabına yatırılabilir. Hibenin de kredinin de asıl amacı destektir.

  • İşletme Sahibinin Bankalardaki Durumu KOSGEB’den Hibe Alınmasına Engel Mi?

  İşletme sahipleri, bazen bankalar ile sorun yaşayabilir. Kredi borçları yüzünden bankalar ile arası kötü olan kişiler de hibe alabilir. Çünkü KOSGEB, bankalara bağlı bir kurum değildir. Devlete bağlı bir kurum olduğu için verilen hibe desteği bankaları ilgilendirmez. Ancak kredi için aynı durum söz konusu değildir. Çünkü kredinin geri ödemesi yapılır. Bu yüzden bankalardan teminat fonu istenir. Bankalarda borcu bulunan kişiler için ise teminat mektubu verilmeyebilir. Bu da geri ödeme yapılamayacağı anlamına geldiği için kredi desteği sağlanamaz. Hibe alımında banka etkisi bulunmasa da kredi alımında teminat mektupları ile bankalar da devreye girer.

  • KOSGEB Destek Verdiği İşletmeleri Takip Eder Mi?

  KOSGEB tarafından verilen hibe desteği geri ödemesizdir ve ufak da olsa iyi bir para miktarıdır. Destek verilen işletmeler, bu yüzden belirli bir süre boyunca denetlenir. Denetleme yapılarak, verilen paranın işe yarar bir şekilde kullanıldığından emin olunur. Denetleme, normal şartlarda 3 yıl boyunca yapılır. KOSGEB yetkilileri, 3 yıl boyunca işletmeyi gözlemler. Herhangi bir mecburiyet söz konusu değil ise işletme bu 3 yıl boyunca kapatılamaz. Ancak iflas ve benzeri durumlarda ayrıcalık tanınmaktadır. KOSGEB tarafından verilen para ile alınmış olan makine ve benzeri donanımlar, maddi kazanç elde etmek amacı ile satılamaz. Bunun tespit edilmesi durumunda verilen para faizi ile birlikte geri alınmaktadır. Kredi alınıp ödenmediği takdirde de icra işlemi yapılmaktadır.

  • KOSGEB Hibe Destek OranıHerkes İçin Eşit Seviyede Midir?

  KOSGEB hibe destek oranı birtakım unsurlara göre belirlenir. Verilebilecek maksimum hibe desteği 50 bin TL’dir. Bu para için verilen destek oranı erkeklerde %70’dir. Kadınlarda ise %20 daha fazla bir oran ile verilir. Kadınlarda olduğu gibi engelliler için de %90 oranında hibe desteği verilir. Hibe desteği işletmelerin giderlerini biraz azaltır ama yeterli seviyede değildir. Bu yüzden kredi desteği de alınabilmektedir. Faizsiz kredi için de aynı destek oranları baz alınır. KOSGEB, verdiği hibe destekleri ile girişimciliğe teşvik etmeyi ve işletmelere kolaylık sağlamayı amaçlar.

  • KOSGEB Başvuru Şartları

  https://www.hibevetesvik.com/kosgeb-basvuru-sartlari

 • TASARLANAN YURT DIŞI PAZAR (ULUSLARARASILAŞMA) DESTEK PROGRAMI

  Değerli Katılımcılarımız,

  KOSGEB tarafından KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası pazarlara açılmalarının kolaylaştırılması amacıyla 13 eylül 2019 da proje bazlı ve ihracata yönelik olarak TASARLANAN YURT DIŞI PAZAR (ULUSLARARASILAŞMA) DESTEK PROGRAMI, yürürlüğe girmiştir.

  Bu kapsamda yürürlüğe alınan destek programından yararlanmak isteyen katılımcılarımız program hakkındaki daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

  https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi

 • KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

  •   Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
  •   KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
 • İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMLARI

  • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
 • İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMLARI

  • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.
 • AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMLARI

  • Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.