KOSGEB EĞİTİM DESTEĞİ

Sayın İlgili,

Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla üniversiteler bünyesinde bulunan Sürekli  Eğitim Merkezlerinde (SEM) “Proje Yönetimi”,  “Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi” , “Bilgi Teknolojileri Yönetimi” ve “Dördüncü Sanayi Devrimi Farkındalık ve Uzmanlık” Eğitimi konularında eğitimler düzenlenmek üzere Bakanlığımız ve Araştırma Üniversiteleri arasında 11 Ocak 2018 tarihinde protokol imzalanmıştır.

Yaşam boyu eğitim kapsamında firmalarımızda mevcut çalışanların proje yönetimi, Ar-Ge, yenilik ve dijital dönüşüm konularında bilgi birikimlerinin artırılması amacıyla bu eğitim programlarına katılımda gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. SEM’lerde verilecek bu eğitim ücretlerine ilişkin KOBİ ölçeğinde olan firmalar, KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında KOBİ’lere verdiği eğitim desteğinden yararlanabilecektir. Bu desteğe ait bilgiler Ek-1’de yer almaktadır.

Araştırma üniversitelerinin Sürekli Eğitim Merkezlerinde, Bakanlığımız ile ilgili protokol çerçevesinde verilecek eğitimlere ilişkin duyurular Ek-2’de yer almaktadır.

Ek-1 KOSGEB Eğitim Desteği
Ek-2 SEM İnternet Adresleri

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.

OSB ÜST KURULUŞU
Adres : TOBB İkiz Kuleleri C Kule 16. Kat Mustafa Kemal Mah. No: 252 06530 Çankaya / Ankara
Telefon : +90 312 419 18 00
Faks : +90 312 419 27 00
Web : www.osbuk.org.tr