İş Geliştirme

Markalaşma Turquality Destek Programları

 •  TURQUALITY® Nedir?

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

 • 2006/4 Sayılı Tebliğ

http://www.turquality.com/mevzuat/2006-4_sayili_teblig

 • 2015/9 Sayılı Karar (Hizmet İhracatı)

http://www.turquality.com/mevzuat/2015-9_sayili_karar

2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

 • TURQUALITY® Destekleri

Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

 Destek Türü

2017 Destek Limiti

2018 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2
2019 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2

Süre/Adet

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Tanıtım harcamaları limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Mağaza kira limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) hedef pazar başına 5 yıl
Mağaza temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 800.000 TL / mağaza (Kira Desteği Alan Mağazalar) 909.560 TL /  (Kira Desteği Alan Mağazalar) 1.154.000 TL /  (Kira Desteği Alan Mağazalar) hedef pazar başına 5 yıl
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 800.000 TL / birim 909.560 TL /  birim 1.154.000 TL/birim hedef pazar başına 5 yıl
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test 2.000.000 TL / yıl 2.273.900 TL / yıl 2.887.000 TL / yıl hedef pazar başına 5 yıl
Franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri 400.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) 454.780 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) 577.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) hedef pazar başına 5 yıl
Franchise kira 800.000 TL / Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza) 909.560 TL / Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) 1.154.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) aynı mağaza için azami 2 yıl (hedef pazar bazlı)hedef pazar başına 5 yıl
Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar (EK13A) 2.000.000 TL / Yıl 2.273.900 TL / Yıl 2.887.000 TL / Yıl ilk 5 yıl
Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlıklar (EK13B) hedef pazar başına 5 yıl
İstihdam limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için)  limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) ilk 5 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Fuar limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz
Depolama Hizmeti limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması 800.000 TL 800.000 TL 800.000 TL 1 defaya mahsus
 • Marka Destekleri

TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

 Destek Türü 2017 Destek Limiti 2018 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2
2019 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2
Süre /
Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma 200.000 TL / yıl 227.390 TL / yıl 288.000 TL / yıl 4 yıl
Tanıtım ve fuar harcamaları 1.600.000 TL / yıl 1.819.120 TL / yıl 2.309.000 TL / yıl 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/
satış sonrası servis kira
2.400.000 TL / yıl 2.728.680  / yıl 3.464.000 TL / yıl 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/satış sonrası servis temel kurulum/dekorasyon giderleri 1.200.000 TL / yıl 1.364.340  / yıl 1.732.000 TL / yıl 4 yıl
Reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira/kurulum/dekorasyon ve depolama hizmeti 800.000 TL / yıl 909.560 TL / yıl 1.154.000 TL / yıl 4 yıl
Showroom kira/kurulum/dekorasyon 800.000 TL / yıl 909.560  TL / yıl 1.154.000 TL / yıl 4 yıl
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test giderleri 1.000.000 TL / yıl 1.136.950 TL / yıl 1.443.000 TL / yıl 4 yıl
Franchise kurulum/dekorasyon/konsept mimari 200.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) 227.390 TL / mağaza(yıllık azami 10 mağaza) 288.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) 4 yıl
Franchise kira 200.000 TL / Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza / mağaza başına 2 yıl) 227.390 TL  Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/ mağaza başına 2 yıl) 288.000 Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl) 4 yıl
Danışmanlık 1.200.000 TL / yıl 1.364.340 TL  / yıl 1.732.000 TL  / yıl 4 yıl
İstihdam 800.000 TL / yıl 909.560 / yıl 1.154.000 TL  / yıl 4 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları 400.000 TL / yıl 454.780 TL / yıl 577.000 TL  / yıl 4 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması 800.000 TL 800.000 TL 800.000 TL 1 defaya mahsus

2015/9 SAYILI KARAR KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

 • TURQUALITY® Destekleri

Karar Madde Numarası Destek Türü 2019 DESTEK LİMİTİ SÜRE/ADET
a Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma limitsiz 5 yıl
b Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri limitsiz 5 yıl
c İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman) aynı anda azami 5 kişi 5 yıl
ç Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları limitsiz 5 yıl
d1(i) Yurt dışı birimlere ilişkin kira limitsiz (aynı anda azami 50 birim için) 5 yıl
d1(ii) Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri 200.000 USD / birim (Kira Desteği Alan Birimler) 5 yıl
d2(i) Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kira limitsiz 5 yıl
d2(ii) Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 200.000 USD / birim 5 yıl
d3(i) Franchise kira (mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta) 200.000 USD / Yıl / Birim (azami 100 birim) 5 yıl
(aynı birim için azami 2 yıl)
d3(ii) Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları 100.000 USD / Birim (azami 100 birim) 5 yıl
e Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme limitsiz 5 yıl
f Danışmanlık (EK2) 600.000 USD / yıl 5 yıl
12(3) Gelişim Yol Haritası Çaılşması 200.000 USD 1 defaya mahsus

 •  Marka Destekleri

Karar Madde Numarası Destek Türü 2019 Destek Limiti Süre / Adet
a Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma 50.000 USD / yıl 4 yıl
b Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları 400.000 USD / yıl 4 yıl
c1 Yurt dışı birimlere ilişkin kira 600.000 USD / yıl 4 yıl
c2 Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri 300.000 USD / yıl 4 yıl
ç Reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk kira/kurulum/dekorasyon hizmeti 200.000 USD / yıl 4 yıl
d Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri 50.000 USD / yıl 4 yıl
e1 Franchise kira (mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta) 50.000 USD / Birim / Yıl (yıllık azami 10 birim/birim başına 2 yıl) 4 yıl
e2 Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları 50.000 USD / birim (yıllık azami 10 birim) 4 yıl
f Danışmanlık 300.000 USD / yıl 4 yıl
g İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman) 200.000 USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi) 4 yıl
ğ Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme 100.000 USD / yıl 4 yıl
11(2) Gelişim Yol Haritası Çalışması 200.000 USD 1 defaya mahsus

TURQUALITY® PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI

 • 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamında Nasıl Başvurulur

http://www.turquality.com/basvuru/nasil-basvurulur

 • 2015/9 Sayılı Karar Kapsamında Nasıl Başvurulur?

http://www.turquality.com/basvuru/nasil-basvurulur-2

 • Firma Ön İnceleme Çalışması ve Kapsama Alınma

http://www.turquality.com/basvuru/firma-on-degerlendirme

 • TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firmaları

http://www.turquality.com/basvuru/yonetim-danismanligi-firmalari