İşlemler

Parsel / Arsa Tahsisi

Bölgemizde parsel tahsisi yapılabilmesi için 22.08.2009 tarihinde yürürlüğe giren 4562 sayılı Uygulama Yönetmeliği’nin 101. Maddesi’ne göre OSB’lerde faaliyette bulunulamayacak tesisler arasında olmaması şartı ile firmaların yaptıkları başvuru Yönetim Kurulunca değerlendirilerek arsa tahsisi yapılır.