Hizmetler

Su / Atık Su

Bölgede katılımcılara dağıtılan kullanma suyu açılan kuyulardan temin edilmektedir. Hali hazırda su 1.000 m3’lük su deposunda depolanmakta ve 4-6 bar basınçta katılımcılara dağıtımı yapılmaktadır. Tüketimin artması halinde yer altı su kaynakları bakımından daha zengin olan bölgenin güneyinde arazi temin edilerek su kuyuları açılmış, toplama deposu ve iletim hattı yapılmıştır. İlerleyen tarihlerde bu kuyular devreye alınacaktır, bu nedenle çok uzun vadede bölgenin su temininde problem bulunmamaktadır.

Atık su korige borularla toplanmaktadır, bölgede toplam 21 km atık su şebekesi bulunmaktadır. Prosesinde su kullanımı olan firmalardan atık su altyapı tesisine deşarj standartları aranmaktadır. (ek 4)

Atık Su Arıtma Tesisi

Bölgenin atık su arıtma tesisi 8.000 m3/gün kapasiteli olup, 2.000 m3/gün’lük ilk etabı 2008 yılı Eylül Ayı’nda işletmeye alınarak İzmir Valiliği Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nden 14.05.2009 / 670 sayılı DEŞARJ İZİN BELGESİ alınmıştır.

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerden oluşan atık su arıtma tesisinde arıtma prosesi olarak da; 0,01 micron ultra-filtrasyon gerçekleştirdiği için çıkış suyu kalitesi çok yüksek ve stabil MBR prosesi kullanılmıştır.

Çıkış suyu hali hazırda T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tablo 19 Karışık Endüstriyel Atık suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları’nı (ek 5), alıcı ortam olarak DSİ kurutma kanalı kullanıldığı için, aynı zamanda T.C. Tarım Bakanlığı Sulama Suyu Standartları’ nı (ek 6) sağlayarak deşarj edilmektedir.

Tesisin, maksimum kapasitede günde 8.000 m3 atık su arıtarak ilave yatırımlarla organize bölgede öncelikle sulama suyu, daha sonra da su tüketimi yüksek işletmelere 2.kalite kullanım suyu olarak geri kazanımı planlanmaktadır.

Proses Açıklaması

 • 1. Aşama

  Sistem ana hatlarıyla; atık suyun içeriğindeki biyolojik olarak indirgenemeyecek ya da pompa vb. mekanik ekipmanların zarar görmesine neden olabilecek katı maddelerin ve arıtma verimini olumsuz etkileyebilecek yüksek askıda katı madde içeriğinden arındırılması için kanal içi kaba ızgara, terfi merkezi ve tambur tipi ince ızgaradan oluşan fiziksel ön arıtma;

 • 2. Aşama

  Fosforun istenen standartları sağlaması amacıyla alum; giriş dizayn parametrelerin kontrolden çıkması v.b. işletme koşullarında da çıkışta istenen verimlerin elde edilmesini garanti altında tutabilmek için emniyeten, alüm, kireç, polielektrolit kimyasalları hazırlama ve stok tankları ve dozaj pompalarından oluşan kimyasal dozaj üniteleri;

 • 3. Aşama

  Atık suyun içeriğindeki çözünmüş halde organik maddelerin bakterilerce sindirilerek atık sudan uzaklaştırılmasını temin eden havalandırma havuzu ve aktif çamur – arıtılmış atık su ayrımında çökeltim havuzu yerine kullanılan, havalandırma çıkışında 0.01 micron ultra-filtrasyonla arıtılmış su deşarjını gerçekleştirecek Membran Bio Reaktör (MBR) prosesini içeren biyolojik arıtma;

 • 4. Aşama

  Çamur şartlandırma ekipmanları ve dekantörden oluşan çamur susuzlaştırma;

 • 5. Aşama

  İleride tesise ilavesi planlanan ve çamurun geliştirilmiş bir alkali stabilizasyon yöntemi ile A-Sınıfı Biyo-Katı’ ya dönüştürülerek geri kazanımını sağlayacak Bio-Set süreçlerinden oluşur.