T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı III.Bölge Müdürlüğü

Tehlikeli Maddelerle İştigali Olan İşletmeler Hakkında

GENEL DUYURU

Konu : Tehlikeli Maddelerle İştigali Olan İşletmeler Hakkında

Bölgemize iletilen TC. Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı İzmir III. Bölge Müdürlüğü’nün 16.01.2019 tarihli yazısı ekte sunulmuş olup, bu kapsamda “ Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslar Arası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması ( ADR )” ye tabii maddeler ile iştigali olan firmaların aşağıdaki bilgileri doldurup on beş gün içerisinde tarafımıza iletmesini rica ederiz. Ayrıca yıllık net 50 tonun altında tehlikeli maddelerle iştigali olan firmaların, her yıl bölgelerinde bulunan yetkilendirilmiş bir TMGDK ’dan (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu) hizmet alıp muafiyet durumlarını belirten bir rapor oluşturmaları ve bu raporu İzmir III. Bölge Müdürlüğü’ne iletmeleri zorunludur.

Saygılarımızla,
Deren GÜZELIRMAK
Bölge Müdürü

Talep Edilen Bilgiler ;
Firma Adı :
Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Numarası :
Telefon :