İşlemler

Yapı Kullanma İzni

Yapı kullanma başvurusu için;

  • Tüm İmalatın Projesine Uygun Tamamlanması

  • Çevre Düzeninin, Bahçe Duvarlarının Yapılması

  • Parsel Ve Civardaki Temizliğin Yapılması (Moloz vb.)

  • Bina Altyapı Şebekelerinin İtob Şebekesine Bağlanması

  • Vizelerin Tamamlanmış Olması

  • Yapı Denetim Kuruluşu tüm hakedişlerinin onaylanmış olması gerekmektedir