İTOB OSB elektrik şebeke sistemimizden, kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmetinin sürekliliği için…