İştirakler

Bilimpark

Bölgemizde 22.897 m2 alanda kurulan Bilimpark %75 oranında doludur. İzmir Bilimpark A.Ş.’ne bölgemizin iştiraki sanayi parseli olmayan parsel ile ayni sermaye ile katılım şeklinde olmuştur. Bölgede faaliyet gösteren firmalarımızın bazıları Ar-Ge Faaliyetlerini Teknoparkta yürütmekte ve ciddi avantajlar sağlamaktadır.

Aynı şekilde Teknopark’ta yer alan bazı firmalar da bölgemizde faaliyetine başlamıştır. Bilimpark’ta Ar-Ge ve İnovasyon projeleri yapılması halinde önemli vergi istisnalarından yararlanabilecektir.

Bilimpark’ta şirketler kurumlar ve gelir  vergisinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar muaftır.

Yine 2023 yılına kadar Ar-Ge faaliyetlerinizde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyen personelinizin ücretlerinin tamamı gelir vergisinden muaftır. Ar-Ge personelinin Sigorta İşveren Priminin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Sıralamasında ikinci oldu.