Medya

Duyurular

Önemli Duyuru

Sayın Katılımcılarımız,   İTOB OSB Bölge Müdürlüğü olarak 04.11.2015 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesin’den almış olduğumuz evsel atık döküm izni ile bölgemizdeki çöp konteynerlerinden evsel atıklar alınmaya başlanmış ve halihazırda Kısık Katı Atıklar Transfer İstasyonu’na dökülmektedir. Çöp konteynerlerine “20 03 01 atık kodlu evsel nitelikli katı atıklar (çöp)” atılmalıdır. Belediye döküm tesisine kabul edilmeyen atıkların (“tehlikeli […]

ÖNEMLİ DUYURU

İTOB Elektrik Temini 01.01.2019 İtibariyle Kepsaş A.Ş Üzerinden Yapılacaktır

Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Uygulanmasına İlişkin 2 Nolu Açıklama   Bilindiği üzere Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ) 20/01/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında ilk defa 2018 yılında yıllık elektrik tüketimi 50 milyon kWh ve üzeri olan tüketiciler yüksek tüketimli olarak kapsama girecek şekilde limit belirlenmiştir.   […]

KOSGEB EĞİTİM DESTEĞİ

Sayın İlgili, Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla üniversiteler bünyesinde bulunan Sürekli  Eğitim Merkezlerinde (SEM) “Proje Yönetimi”,  “Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi” , “Bilgi Teknolojileri Yönetimi” ve “Dördüncü Sanayi Devrimi Farkındalık ve Uzmanlık” Eğitimi konularında eğitimler düzenlenmek üzere Bakanlığımız ve Araştırma Üniversiteleri arasında 11 Ocak 2018 tarihinde protokol imzalanmıştır. Yaşam boyu eğitim […]