Medya

Duyurular

Kobi’lere Yönelik Sanayi-Akademi İşbirliği

Sayın katılımcı, Ege Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğinde düzenlenen sanayide ihtiyaç duyulan doktoralı araştırmacı istihdamını sağlamak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) de rekabet öncesi inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası düzeyde araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin oluşturulması amacıyla yayınladıkları arastırma programlarına dair bilgiler web sayfamızda bilgilerinize sunulmaktadır.

İTOB Duyuru

Sayın Katılımcılarımız, 02.02.2019 tarihli OSB uygulama yönetmeliğinin 65. Maddesi kapsamında OSB’lerin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma hakkı sadece OSB’nin yetki ve sorumluluğundadır. Doğalgaz ve Elektrik dağıtım hizmetinin hangi koşullarda yapılabileceğine ilişkin usul […]

2019 HİZMET BEDELLERİ

TMFB YÖNERGESİ

11/06/2019 Tarihli Ve 44011 Sayılı Bakanlık Makam Oluru ile “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge” yürürlüğe girmiştir. 3/8/2017 tarihli ve 63089 sayılı Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda bilgileri yer alan TMGD Danışmanlarımızla irtibat kurabilirsiniz. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Murat KAYMAZ- 0533 418 49 99 Tehlikeli Madde Güvenlik […]

Önemli Duyuru

Sayın Katılımcılarımız,   İTOB OSB Bölge Müdürlüğü olarak 04.11.2015 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesin’den almış olduğumuz evsel atık döküm izni ile bölgemizdeki çöp konteynerlerinden evsel atıklar alınmaya başlanmış ve halihazırda Kısık Katı Atıklar Transfer İstasyonu’na dökülmektedir. Çöp konteynerlerine “20 03 01 atık kodlu evsel nitelikli katı atıklar (çöp)” atılmalıdır. Belediye döküm tesisine kabul edilmeyen atıkların (“tehlikeli […]

ÖNEMLİ DUYURU

İTOB Elektrik Temini 01.01.2019 İtibariyle Kepsaş A.Ş Üzerinden Yapılacaktır

Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Uygulanmasına İlişkin 2 Nolu Açıklama   Bilindiği üzere Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ) 20/01/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında ilk defa 2018 yılında yıllık elektrik tüketimi 50 milyon kWh ve üzeri olan tüketiciler yüksek tüketimli olarak kapsama girecek şekilde limit belirlenmiştir.   […]

KOSGEB EĞİTİM DESTEĞİ

Sayın İlgili, Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla üniversiteler bünyesinde bulunan Sürekli  Eğitim Merkezlerinde (SEM) “Proje Yönetimi”,  “Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi” , “Bilgi Teknolojileri Yönetimi” ve “Dördüncü Sanayi Devrimi Farkındalık ve Uzmanlık” Eğitimi konularında eğitimler düzenlenmek üzere Bakanlığımız ve Araştırma Üniversiteleri arasında 11 Ocak 2018 tarihinde protokol imzalanmıştır. Yaşam boyu eğitim […]